Slovensky | Deutsch

Adresa útulku

Trnava, Orešianská cesta (pri kaplnke za traťou)


Zväčšiť mapu

Otváracie hodiny pre návštevníkov  denne 15.00 -17.00

Písomný kontakt:
Združenie na ochranu zvierat ZOZ
Orešianska 1, 917 00 Trnava

Telefonický kontakt:
I. Nováková tel. 0903 450 832

e-mail: inga.novakova@centrum.sk

IČO:36095575

č. účtu: ČSOB , č. účtu: 4008382451/7500

IBAN:SK3875000000004008382451

(pre prevod z EU cudziny IBAN: SK38 7500 0000 0040 0838 2451, BIC: CEKOSKBX)
verejná zbierka je povolená OÚ Trnava

 

 

 facebook stránka


kaplnka.jpg