Slovensky | Deutsch

O nás

 

ÚTULOK pri kaplnke, Orešianská cesta, Trnava 

otváracie hodiny pre návštevníkov denne 15-17 hod.

Združenie na ochranu zvierat ZOZ, založené v roku 2001,  je neziskové, apolitické, dobrovoľné zoskupenie ľudí sympatizujúcich s názorom práva na život bez krutosti všetkých živých tvorov.
Prevádzkujeme útulok pre opustené, túlavé a týrané zvieratá na území mesta Trnava a aktívne vystupujeme za práva zvierat.
Túlavé, opustené zvieratá sú mnohým na obtiaž. Môžu spôsobiť dopravné nehody a nezriedka sú vystavené krutosti a týraniu ľudí. Za vzniknuté problémy sú v plnej miere zodpovední majitelia psov; ich totožnosť je, bohužiaľ, väčšinou nezistiteľná, keďže neexistuje povinné trvalé označenie psa (tetovaním, v novšej dobe čipovaním).

takto vyzerá kŕmenie psíkov v útulku


zwinger.jpgVýstavba útulku začala chodením po úradoch a zháňaním sponzorov na stavbu útulku. Podarilo sa: mesto dalo k dispozícii na 10 rokov pozemok na Orešianskej ceste (1750 m2). To už bol čas, postarať sa o stavebný projekt, obohatený o idey a skúsenosti existujúcich slovenských útulkov. Predpokladaná výška vstupnej investície bola cca 2.000.000,- Sk.

Anka-Inka.jpgV októbri 2004 boli inžinierske siete už v zemi, hrubá stavba kotercov čakala na zastrešenie. Murované koterce, je ich naplánovaných 14, sú jednoduché, zatiaľ nie zatesnené, ale chránené proti vetru. Búdky v nich sú izolované, ležoviská z dreva. Jeden koterec pre 2 až max. 4 psíkov.

Koncom novembra 2004 sa do hotových kotercov sťahovali prvé psy. Začínalo sa s 12, mnohé z nich presťahované z asanačnej stanice... Denne pribúdajú ďalšie! V maringotke, na kope starých matracov, sa v dekách túlia k sebe malinké šteniatka a psíky, ktoré potrebujú špeciálnu starostlivosť.

Peniaze na stavbu útulku boli pozbierané z rôznych zdrojov. Mesto prispelo vtedy krásnou sumou 100.000 SK! Značnú položku poskytla zahraničná organizácia PARKS Foundation ako grant. Z 2 % z dane za rok 2003 sa nazbieralo 230.000 SK. Takto postupne sa rok čo rok zbieralo na výstavbu útulku, ktorý dnes už kompletne plní svoju úlohu.

Gassigeherinnen.jpgVerejnoprospešné úlohy nie sú plnené len umiestnením bezprizorných psov. Areál útulku je rozdelený na tri časti. V jednej sú koterce s výbehom pre psov. Stredná časť je vyhradená pre canisterapiu, za podpory centra voľného času Kalokagatia. Handicapované deti prídu pod kontrolou špecializovaného personálu do kontaktu s vybraným psíkom, čo podporí ich emocionálny vývoj, rozvíja motorické schopnosti a osobnosť pacienta. Konajú sa pravidelné prednášky výchovného zamerania pre najmladších. Okolo administratívneho domčeka vznikol chránený priestor pre čakateľov na adopciu alebo terapiu, dobrovoľníkov na venčenie atď.

ata-hana.jpg

http://www.youtube.com/watch?v=2mLXExI7hT0