ERROR: syntax error at end of input
LINE 4:     
        ^


      SELECT lang, alias FROM menu
      WHERE item_id = 
    
Ako môžete pomôcť Vy? | Útulok Trnava | útulok ako pomôcť pomoc, útulok trnava, ?
Slovensky | Deutsch

Ako môžete pomôcť Vy?